Bezpieczenstwo lotnictwa cywilnego

Podstawowe warunki pracy stwarzają ryzyko wystąpienia wybuchu, co ma znacznie wysokie prawdopodobieństwo dla zdrowia oraz życia ludzkiego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia strasznego wypadku, Unia Europejska wcieliła w życie dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej dnia 30 czerwca 2003 roku. W dalszej części zaprezentujemy atex case studies.

Czym dokładnie jest atex? Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX z języka francuskiego Atmosphere Ecplosible, mieszczą się dwie niezwykle charakterystyczne dyrektywy unijne, które działają ochrony przeciwwybuchowej. Ważna spośród nich stanowi ostatnie zasada 94/9/WE – ATEX 100a, która dotyczy wymogów wejścia do zakupu aparatury jaka będzie prowadziła, zabezpieczała i zarządzała, która nosi być spożytkowana do użytku na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz maszyn i systemów kontrole z przeznaczeniem do korzystania w okolicach zagrożonych wybuchem.

Producent poprzez zamieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten spełnia każde wymagania wiążących się do niego informacji, innymi słowy Nowego Rozwiązania. W sensu określenia czy dany towar spełnia wymagania dyrektyw Nowego Rozwiązania oraz prawdopodobnie stać na nim zamieszczony znak CE produkowana jest ocena zgodności. Dyrektywy Nowego Rozwiązania regulują zagrożenia jakie producent musi znaleźć i pozbyć się ich przed wprowadzeniem artykułu na rynek.

Druga dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 jest z serii szczególnie duża z elementu widzenia pracowników zakładu, w którym mogą wystąpić strefy zagrożone wybuchem. Jej zasady dotyczą zaufania oraz kontroli zdrowia wszystkich kobiet, które powodują funkcję i siedzą w poszczególnych dziedzinach.

Dla kogo dane są szkolenia atex? Szkolenia ATEX są związane z pomocą przeciwwybuchową i informacją ATEX. Stosowane są do całkowitych gości, którzy wytwarzają w powierzchniach zagrożonych wybuchem, włącznie z kadrą menadżerską, kadrą techniczną i osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz higienę rzeczy w strukturze. Przeprowadzenie ćwiczenia jest powodem niezbędnym do zrealizowania, w głównym zakresie, zaleceń norm PN-EN 60079-17 dotyczącej wymogów kompetencyjnych dla personelu w przestrzeniach Ex. Należy wspomnieć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z głównej pomocy, jakie pragnie być dokonane oddzielnie, warto więc wybrać usługi renomowanej firmy, jaka stanowi kompleksowy pakiet szkoleń.