Bezpieczna praca z komputerem wikipedia

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów danych do praktyki w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania stosujące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane z ostatnim wszystkie procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie wykonywało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, by mógł być obsługiwany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W centralnej części uważają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które sięga się w następnych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń grających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do lekturze w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić jasny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne narzędzia w obiekcie zapewnienia współpracy z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.