Depresja w ciazy leczenie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała depresję za czwarty, najpoważniejszy problem zdrowotny XXI wieku. Przez wiele lat ją rzucano na manowce medycyny, lekceważono, nie miano się słabymi i zostawiono ich tymże sobie. Do dziś depresja pozostaje tajemniczą i nie do końca rozpoznaną chorobą.

 

Zły nastrój, smutek, przygnębienie, niskie poczucie własnej wartości, nieustanne poczucie winy, czasem myśli samobójcze, wieczny pesymizm i brak umiejętności znalezienia zabawy i przyjemności, zaburzenia snu to dopiero wybrane z jej objawów. Choć utrudnia ona złym granie w bardzo poważnym stopniu, bowiem nie są oni w okresie sprostać sobie z naturalnymi problemami, jest uleczalna, gdy chory otrzyma bliską i właściwą pomoc lekarską (psychiatryczną), pomoc psychologiczną i wsparcie z najbliższego otoczenia i miejsca. Bezpłatna pomoc psychiatryczna jest sporo form (telefon zaufania, kontakt on-line, hospitalizacja, pobyt na oddziale dziennym) i jest świadczona przez wielkie ośrodki:
– centra interwencji kryzysowej – działają całodobowo, organizują wsparcie i spotkania grupowe oraz inne;
– ośrodki pomocy społecznej – oprócz pomocy materialnej oferują usługę psychologiczną i psychiatryczną w Obszarze Pomocy Specjalnej OPS;
– ośrodki pomocy rodzinie – idą do późnych godzin popołudniowych, organizują zajęcia grupowe i swoje;
– punkty informacyjno-konsultacyjne;
– poradnie psychologiczno – pedagogiczne – każda metoda jest przypisana do konkretnej poradni, gdzie o ochrona mogą ubiegać się dzieci i duzi;
– poradnie zdrowia psychicznego.

Do niedawna jeszcze pomoc psychiatry i psychologa była traktowana za coś wstydliwego, z obecnego same powodu wiele osób chciałoby pozostać tenże na tenże ze znajomą wadą. Dziś, na szczęście, ta bariera coraz częściej jest przełamana, jeszcze więcej głów nie boi się prosić o ochrona. To rola licznych akcji podnoszących świadomość młodych i chorych, zwracających uwagę na moc problemu i przełamujących konwenanse, że psychiatra to “tenże od wariatów”.