Dlugosc drogi ewakuacji w budynku biurowym

Każdy budynek zaś jego usytuowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, obowiązkowo musi posiadać instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie wykorzystywane stanowi w obiektach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, czy nowych zdarzeń losowych. W relacji od źródeł zasilania oświetlenie to dzielimy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom stojącym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w którym dotarło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia kierowane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać obowiązujące normy, żeby ich przeznaczenia odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła grane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła chce od modułu jaki zastał zainstalowany i powoduje się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym rozwiązaniem może istnieć skorzystanie oprawy rastrowej stworzonej z blachy i tworzonej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, oraz ich paraboliczny kształt zapewnia dobre oświetlenie. W miejscach o wielkiej kubaturze, podwyższonej wilgotności także popularniejszym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, kierowane są oprawy świetlówkowe. Ich przewagą istnieje pełniejsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a także innowacyjne metody sprawiają, że żyją wymagania wiążące się i do modułów świetlnych. To trwało się powodem coraz większego zastosowania takich urządzeń jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, istnieje nie tylko energooszczędne, lecz jeszcze bardziej twórcze a uważa dłużysz okres gwarancyjny na ich proste działanie. Spełnia ono wszystkie kryterium oraz czekania klientów, którzy pytają o prawidłowe wyposażenie budynku, wspólne z polskimi normami.