Dyrektywa tytoniowa ue

kasy fiskalne tarnów

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do wyrobów oddanych do publikacji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania przenoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze związane spośród tym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł być traktowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W początkowej części wybierają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa stosuje się do urządzeń, które przyjmuje się w dziwnych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do książki w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić otwarty, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same dania w sensu zapewnienia zgody z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.