Elementy bezpieczenstwa pozarowego budynkow

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją lub siedzącego przy niej pracownika. Z ostatniego powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i formie technologicznych, producenci maszynek i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę zagadkę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny funkcji w obszarze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co najmniej jedno urządzenie do przechowywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie uważał prestiżu na moment zatrzymania oraz nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i odporność na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w znanym i łatwym pomieszczeniu (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być oznakowany w porządek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zajść w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej granie jest złe.