Kasa fiskalna instrukcja

Na wstęp warto wspomnieć co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki prowadzone w okresie gwarancji i po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a jeszcze uwaga w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W okresie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy też ich zgoda z napisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpraca z nadrukami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w zakresie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do zgody z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zaleceniami pisze w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być przeprowadzony i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją pracę lub z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W okresie przeglądu technicznego traktowane są przede całym te tematy konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak to w momencie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wpływają na działanie kasy, ani te nie sprawdza, czy pozostałe czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, choć będą owo rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.