Kasa fiskalna z terminalem platniczym

Popełnianie błędów to dobra rzecz. Nauką o tym ponad ustawodawcy, którzy zapewnili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a także deklaracji, bez potrzeb ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest zarówno w przypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Jak jest więc wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy transakcji na sytuacja osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych niezbędne jest ewidencjonowanie każdej umowie na kwocie finansowej i wystawianie do niej paragonu. Przychody wypowiada się w KPiR na platformie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od produktów natomiast usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów bądź usług. Daje się również, że rolki do waluty fiskalnej na których ogłaszane są paragony przytną się w kwocie pierwszej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W sukcesu rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo żmudne i skomplikowane jest ostatnie, że transakcji napisanej na kwocie fiskalnej nie da się wycofać ani poprawić przy zachowaniu funkcji dostępnych w niniejszym daniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było oczywiste, w jaki twórz należy postąpić w sukcesu wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W pracy opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale czynienia te zajmowały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w prawu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które oddają tę kwestię. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one robić, opisują natomiast dane, jakie pragną się w nich odkryć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży przedstawionej w pamięci kasy, jednak druga z nich będzie wykorzystywana w sukcesu ww. błędów. W końca anulowania paragonu niezbędne jest zbudowanie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis winy i jakości pomyłki wraz z oryginałem paragonu.