Kasy fiskalne k kozle

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język swój a dopiero wybrani z nich umieją drugi język na końcu dobrze, aby móc usuwać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych może się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że mieć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla pozostałych uczestników wydarzenia. Jest zatem droga określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla własnych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do obrotu znanego pod terminem retour, a zatem tłumaczenia z języka ojczystego na ważny język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada tylko sam czy dwóch tłumaczy, to tłumaczą oni z omawianego języka na swój styl aktywny, który działa następnie jako pivot dla pozostałych szkoli z innych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej ilości kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z różnego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w terminie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez klientów. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że może więc stanowić niezwykle uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź prezentuje. Przez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w form, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmian druga połówka publiczności czyni dokładnie to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na swój język.