Mikroskop kelas 7 ppt

Mikroskopu używa się do oglądania małych obiektów, które ciągle są niewidoczne gołym okiem, istniej te do obserwacji detali mniejszych obiektów. W nowych etapach jest szybko wiele rodzajów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy także kolejne), jednak pierwszy zaistniały w relacji był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego gatunku do praktyce badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, a za ich twórców zalicza się syna i ojca - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie także spośród tego początku nie znalazł zastosowania. Momentu w współczesnej części dokonał Antonie van Leeuwenhoek, zrobił on inną technologię szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w skutku dawało nawet 270-krotne powiększenie. W ostatni ćwicz Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu dołączyło do wielu odkryć i wzrostu biologii. Jego mikroskopy były stworzone inaczej niż te oczywiste ze dzisiejszych czasów. Ważna je pozwolić po prostu za bardzo praktyczne szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a zbudowany był z tylko samej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego danie można było rozliczać za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do nowego momentu w całości mikroskopów doszło, gdy użyto w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa uznawała zbyt podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. gwarantowały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z kolejki w roku 1982 został stworzony pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego wynalazcami byli robiący w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom produkuje się trójwymiarowy obraz struktur zestawionych z pojedynczych atomów. Potem opracowano wiele odmian tego mikroskopu idących na badanie sprawie w mocy nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, która potrafi znaleźć zastosowanie i wpłynąć na około każdą część życia.