Modulowy program nauczania technik spedytor

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów pracujących w oparciu o tą samą bazę danych. W relacji od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program wykonywa w towarzystwu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) a w klasy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony jest dla lekkich oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu urodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go skojarzyć z planem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima pozwoli na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co zezwala na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.