Odpylacz grawitacyjny

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) stoi w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla średnich oraz całych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w ścianę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest dostarczane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są znane w czasie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kadry-płace

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co wpływa, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zwracaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi użyteczne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego produkcji (on-line) kiedy również po jego wyłączeniu (off-line).