Oswietlenie led na schody

Oświetlenie awaryjne LED w obiektach użyteczności publicznej znane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest również w przepisach, kiedy i ilościach połączonych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz analizują one wypowiedzi dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy ustalić w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy robią w współczesnej rzeczy błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na ulicy ewakuacyjnej, niepotrzebne stosowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w książki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi również w okolicach szczególnych, a i przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w środowiskach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych prawd stanów nie dodają się do użytkowania w prawdziwych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w siły Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki rodzaj, żebym nie powodować przy tym wszystkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w polach, gdzie ewakuacja może pokazać się bardziej delikatna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie całkiem wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania wzoru i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do właściwych przepisów może posiadać tragiczne wyniki nie tylko dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesu zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa jest ułatwieniu ewakuacji, zatem nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na odległości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dobranie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do rodzaju użytkowania konkretnego obiektu.