Pojemniki zywnosciowe

Dozowniki celkowe to często wykorzystywane urządzenia. W współzależności od projektu i wzorze potrafią być pozostawione do produkcji różnych zadań.

Dozownik celkowy przeznaczony jest do szczelnego zamykania zbiorników pyłu, które grają w warunkach ciśnienia innego niż ciśnienie atmosferyczne. Dzięki tym urządzeniom możliwie jest opróżnianie zbiorników bez konieczności dekompensacji. Temperatura pyłów nie że istnieć jaśniejsza niż 200 stopni Celsjusza również nie może żyć mowy o agresywności pyłów.

Zasada działania dozownika celkowego jest wystarczająco prosta. Pył ze zbiornika trafia do dozownika przez otwór wlotowy. Następnie jest on przemieszczany w celkach ze skrzydełkami poruszającego się bębna.

Dozowniki celkowe są zbyt zajęcie w rodzaj ciągły dozować materiały sypkie i drobnoziarniste. Będą to w szczególności ziarna zbór, mleko w proszku, przyprawy, ziele angielskie, pieprz, cukier, kazeina, sól, pyły filtracyjne itp. Dozowniki znajdują wykorzystanie na wszelkim kroku produkcji, również w zasięgu działania technologicznej linii pakowania produktów, w grupie ważenia oraz dozowania i transportu pneumatycznego.

Powszechnie są również stosowane, jako tzw. śluzy odcinające sfery robocze o nowych ciśnieniach. Można je dawać np. na przelocie z cyklonu, z filtra odpylającego lub suszarki. Znajdują też zastosowanie przy opróżnianiu zbiorników.

Drinku z tematów wyposażenia dozowników celkowych może być skrzynka elektryczna z falownikiem. Dzięki niej wolno z możliwością dostosować wydajność dozownika do lokalnych potrzeb. Dozowniki spełniają wszystkie normy higieniczne oraz normy bezpieczeństwa przewidziane przepisami prawa.