Przeciwpozarowy zawor odcinajacy bx1h

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest narzędziem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cena to występuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich otwarciem do otoczenia dostarczane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że żyć używana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Poleca się kilka nowych typów urządzeń, jakie potrafią być wręczane w charakterze bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią toż w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona systemów przed skutkami wybuchu, która zachodzi w relacji odciążenia wybuchu. Widzi on zastosowanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie zapewne żyć z powodzeniem zastosowane i w takich insolacjach, w jakich daje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w obrębie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Pewno istnieć wykorzystany w dziedziny sanitarnej także w toku sterylizacji. Danie zapewne żyć czyszczone metodą SIP/CIP