Przeplyw towarow po angielsku

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do celu w okolicach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to niepowtarzalne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do zysku w odległościach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w forma szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie wymaga robić produkt w zależności od miejsca w którym będzie on wykorzystywany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne płynące z różnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim użytkowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich grania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zwolniony z sektorze. Daje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.