Psychiatra dzieci i mlodziezy w krakowie uleczy dusze uzdrowi cialo

oprawa pył

Rodzicielstwo to niewątpliwie jedno z najwspanialszych doświadczeń życiowych. Pomiędzy rodzicami a dzieckiem istnieje bardzo silna więź emocjonalna. Rodzice z nadzieją, ale i z pewną obawą obserwują rozwój swojego dziecka. Dbają o rozwój psychoruchowy potomka, z radością obserwują postępy dziecka tj. pierwsze kroki, słowa. Z uwagą i troską przyglądają się dziecku, by nie pominąć sygnałów, świadczących o nieprawidłowościach.
Niestety, rodzicielstwo nie zawsze jest łatwe i bezproblemowe.
Bywa i tak, że na skutek rozmaitych czynników rozwój dziecka zostaje zaburzony.

Choroby psychiczne ujawniają się w różnym wieku i na różnych etapach życia. Mają różną etiologię – mogą być wrodzone lub nabyte na skutek działania czynników zewnętrznych.
Na geny nie mamy wpływu. Pozostaje wczesna diagnoza problemu i zastosowanie właściwej terapii.
Jednak, zaburzenia psychiczne są często pokłosiem niewłaściwych zachowań rodziców. Do uszkodzenia płodu, a w konsekwencji do wielu chorób, w tym psychicznych może dojść na skutek niewłaściwego trybu życia matki w okresie ciąży (stosowanie używek, przyjmowanie niedozwolonych leków) – jest to postawa karygodna i nieodpowiedzialna.

Bywa również, że zaburzenia psychiczne są konsekwencją zaniedbań emocjonalnych i braku właściwych relacji w rodzinie.
Problemy psychiczne u dzieci i młodzieży przejawiają się w rozmaity sposób – w zależności od jednostki chorobowej.
Często spotykane zaburzenia emocjonalne to: depresja, nerwice, rozmaite fobie, zaburzenia lękowe, czy odżywiania.
W okresie dorastania mogą pojawić się zaburzenia konsumpcyjne (anoreksja, bulimia), zaburzenia lękowe, czy choroby afektywne lub schizofrenia.

Wszelkie odchylenia od normy w zakresie zdrowia psychicznego należy jak najszybciej skonsultować z lekarzem psychiatrą. Psychiatra dzieci i młodzieży Kraków jest dostępny bez wcześniejszego skierowania od pediatry. Lekarz psychiatra zdiagnozuje problem, wybierze formę terapii, czasami leki. Im wcześniej problem zostanie dostrzeżony, tym większa szansa powodzenia leczenia.

Właściwa higiena sfery psychicznej jest nie mniej ważna, niż dbałość o zdrowie fizyczne. Od równowagi psychicznej zależy jakość funkcjonowania w społeczeństwie, dlatego jeśli sytuacja tego wymaga należy zasięgnąć porady specjalisty.