Rozwoj okregow przemyslowych

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, energia i wielkość procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym sporo powstaje ładunków, które muszą stać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry również tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów cieszą się firmy, które wykorzystują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który przydatny jest na wzór w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości montują się spore liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje mają stanowisko w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub wybrania mogą stać odizolowane z siebie i tworzyć zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy te wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki stosowane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie każdy krok w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, bądź oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, ponieważ może prowadzić do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, natomiast w strefie zagrożonej wybuchem może spowodować do zapłonu i eksplozji.