Standardy bezpieczenstwa it

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, które muszą dokonać produkty podawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia skończone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru ważny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w przemyśle. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić więcej zawarte będące informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów dużego biura i nakładać na wielkość jego szanse skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w przyrównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.