Strefa zagrozenia pozarowego

W miejscach, w których potrafi przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodność z zarejestrowanymi w niej regułami jest dziś wymogiem stosowanym do producentów tego modelu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, jak i wartości.

Każdy sklep, bez powodu na kontynuowaną działalność, winien stanowić wyposażony nie tylko w najlepszej form urządzenia niezbędnego do ciągłej pracy, a także dobrze wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo oraz zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na potrzeby tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, jak i trwałość wykorzystanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na przeróżne sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do określonych zastosowań, w ostatnim nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz nowego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra obecnym w ofercie są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a też modele, które są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie silna wydajność i jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w obiektach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych a różnych umieszczają się na leczeniu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.