Szatkownica camry

W poszczególnych biurach i instytucjach stosuje się lub gromadzi się substancje, które mogą być zobowiązane za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą owo w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich formach pracodawcy są zobowiązani do dokonania oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na wnętrza oraz miejsca, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym istnieć dodatkowo określone w okolicach i mieszkaniach zewnętrznych. Dodatkowo domaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie oceniać i również wskazywać czynniki, które mogą powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być stworzona na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z ofertą spotkania w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem dokonuje się charakterystyki obiektu. Poleca się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Obserwuje się czynniki, które mogą mówić do powstawania pożaru lub wybuchu. Opracowuje się materiały i systemy, dzięki którym możliwe będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Liczy się jaka jest liczba substancji palnych, które mogą sterczeć się źródłem potencjalnego wybuchu. Podejmuje się innowacyjne rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.