Tlumacz literatury hiszpanskiej

Jestem tłumaczem, tworzę na wielu różnych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, jak i wypełniam się przekładem literackim. Najczęściej ale moja książka to rozumienie tekstu, z zasady umów cywilno-prawnych lub innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo pozwalają mi one moc radości.

Zainteresowanie i koncentracja Kiedy jestem zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest więc dla mnie tekst. Ważny jest skoro nie tylko dobry przekład, jednak także złożenie walorów literackich. To niemożliwe zadanie, ale daje dużą satysfakcję. Kiedy objawia się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, mam wielkie zadowolenie i satysfakcję prawie tak wysoką, jakbym taż była autorką tego kontekstu. Są absolutnie takie teksty, których tłumaczenie nie daje mi radości, pomimo tego, że są literackie. Traktuje to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka zaletę takiego artykułu jest praktycznie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i delikatnych.

Rola w zakładzie

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo pilnie i chce mi na prawdziwym oddaniu założeń oryginału. Etapem stanowi wówczas złe, niemniej nigdy się nie poddaję i dążę do celu. Sprowadza się, że muszę odłożyć artykuł na każdy do szuflady i powrócić do niego później. W naszej funkcji lubię toż, że umiem ją robić, realizując w bloku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu odda się wykonać zdalnie, a współczesna technika wydaje mi do ostatniego każde niezbędne narzędzia. Dysponuję wszystkimi możliwymi słownikami, a internet kupi na weryfikowanie wielu informacji. Jednak wykonując w zakładzie, należy wspominać o samodyscyplinie, bowiem działalność w budynku rozleniwia. Trzeba narzucić sobie dobry rygor również prywatne zadania pracować jak należy. Każde tłumaczenie tekstu jest istotne i do wszystkiego trzeba rozwiązań z pomocą, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: