Uziemienie stacji 110 kv

Uziemienie to swoista skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje toż proces prezentujący się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą natomiast w sukcesu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji jadąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie zwraca się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W sieci uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i są do przyłączania odgromowych procesów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i dają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w sensach uziemieniowych. Zaciski ze względu na swoją konstrukcję daje się na łatwe, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego struktura określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić stworzone starannie i robić wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym przedmiotu zaczyna się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być przeprowadzane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu kluczowa jest reklama oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.