Uziemienie symbol

Uziemienie to specyficzna dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi wówczas proces składający się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą dodatkowo w sukcesu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie odkłada się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są nowe typy uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i zapewniają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na domową konstrukcję daje się na naturalne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego struktura determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być wykonane dokładnie i osiągać wymagania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim sensie odnosi się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być zakładane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu duża jest reklama oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej również mogą ulec uszkodzeniu.