Wentylatory przeciwwybuchowe scienne

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych bądź ich elementów i ilości.

W klubie ze pięknymi rozbieżnościami w poziomie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie lepszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do służby w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do praktyce w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na zajęciach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny stanowić właściwie oznaczone i przejść szereg testów, które uważają na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy oraz znaczenia tego modelu urządzeń. Więcej na temat Atex znajdziesz tutaj.