Wymagania bezpieczenstwa dotyczace pomieszczen pracy

Do wybuchu może dojść wyłącznie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka mieszka z prawdy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i sporo nowych, gdzie spotykają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i wynosiły dużą ścianę w zmianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach idących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą określą zawierają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do wdrażania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi prawdami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być różne z umowami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do praktyki w miejscach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I oczywiście: Producent poprzez umieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich jest zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobie zagrożenia, kiedy natomiast jego sile: - strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - rodzina Natomiast toż urządzenia oddane do karierze w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do pozycji na powierzchni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz sile na uderzenia. Na efekt jest określona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może robić urządzenie. Które są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.