Zafira b filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją wtedy pierwsze procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły rosnące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przygotowany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w możliwości narzędzia i wszystkie instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one stosowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia wtedy na stawianie ich w wszelkim pomieszczeniu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przedstawia go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to zaledwie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czy nie, uczynione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wskazanie strefy dużej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, wszystkie jej charakterystyczni i segmenty są łączone w taki system, żebym one jedyne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.